آوریل 13, 2019
blank

مهاجرت به اسلوونی از طریق کار

اگر شما عضو شهروندی اتحادیه اروپا نیستید می توانید در اسلوونی تنها با اجازه کار، که مطابق با قوانین ملی اسلوونی صادر می شود، در اسلوونی […]
کمک می خواهید؟ در خدمتیم
آیا با سایت ما آشنا هستید؟