مهاجرت به پرتغال از طریق تحصیل

سپتامبر 6, 2020
مهاجرت به پرتغال از طریق تحصیل

مهاجرت به پرتغال از طریق تحصیل

تحصیل در پرتغال مهاجرت به پرتغال از طریق تحصیل یکی از روش های مناسب دریافت اقامت کشور پرتغال محسوب می شود. هزینه شهریه دانشگاه ها در پرتغال هرچند در دو نوع دانشگاه دولتی و خصوصی متفاوت است اما همچنان نسبت به سایر دانشگاه های اروپا مبلغ کمی را شامل می شود. شهریه کم و تسهیلات خوابگاهی و تغذیه ای که در دانشگاه های کشور پرتغال برای دانشجویان فراهم شده است از جمله مواردی است که باعث شده تعداد متقاضیان ورود به این دانشگاه ها زیاد باشد. با وجود این باید بدانید که این موارد تنها دلیل افزایش متقاضیان این دانشگاه […]
انجمن مهاجرت
کمک می خواهید؟ در خدمتیم
آیا با سایت ما آشنا هستید؟