اکتبر 4, 2020
اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در اتریش

مهاجرت به اتریش از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت سرمایه گذاری در اتریش یکی از راه های اخذ اقامت اتریش که مزایای خاص و منحصر به فردی دارد و مورد توجه بسیاری از افراد قرار می گیرد ، اخذ اقامت سرمایه گذاری در اتریش است. بسیاری از کشورهای جهان برای توسعه اقتصاد خود از سرمایه گذاران خارجی استفاده می کنند. سپس سرمایه گذاران می توانند تابعیت یا اقامت کشور را دریافت کنند. بزرگترین مزیت مهاجرت از این طریق این است که امکان مهاجرت دسته جمعی برای همه اعضای خانواده وجود دارد ، علی رغم اختلاف سنی و تحصیلی  که وجود دارد. اتریش نیز یکی از کشورهایی است […]
انجمن مهاجرت
کمک می خواهید؟ در خدمتیم
آیا با سایت ما آشنا هستید؟