آوریل 8, 2019

مهاجرت به اسلواکی از طریق کار

یک فرد خارجی باید ابتدا برای اجازه کار در اسلواکی درخواست و سپس برای اجازه اقامت اقدام کند،کارفرمای فرد خارجی باید ۷ روز قبل از شروع […]
کمک می خواهید؟ در خدمتیم
آیا با سایت ما آشنا هستید؟